Osé Casting Privacybeleid

Privacy - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ose Labels, gevestigd aan de Zaagmolenweg 22, 2401 LN Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven.

Deze voorwaarden zijn van toepassing zodra één of meerdere ingeschreven mensen (hierna te noemen: modellen) via Ose Casting. worden geboekt of anderszins gebruik wordt gemaakt van Ose Casting’s diensten, welke diensten dan ook (bijvoorbeeld het boeken van modellen, het organiseren van casting’s, het opsturen van beeldmateriaal van de modellen of het hergebruiken van beeldmateriaal van modellen die ooit via Ose Casting geboekt waren). Ose Casting is gemachtigd in en buiten rechten de belangen van de modellen te behartigen.

Bij bezoek aan de website www.osecasting.nl worden, om organisatorische en technische redenen, bepaalde niet-persoonsgebonden gegevens opgeslagen. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en enkel ten behoeve van statistische doeleinden geanalyseerd. Deze gegevens worden los van uw persoonsgegevens opgeslagen, waardoor herleiding is uitgesloten.

Bij het bezoek aan www.osecasting.nl bestaat de mogelijkheid dat er informatie in de vorm van een ‘cookie’ op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Het doel hiervan is de herkenning van uw IP-adres en het vereenvoudigen van de navigatie op de website. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u in uw browser-instellingen de optie ‘Geen cookies accepteren’ aanvinken. Dit kan echter wel leiden tot een beperking in de functionaliteit van de website.

Jouw persoonsgegevens:

Ose Casting verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen om je uit te kunnen nodigen voor een foto of film
 • shoot.
 • Je te informeren over wijzigingen van werkzaamheden.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij delen met de klant na jouw goedkeuring op een uitnodiging voor een fotografie of filmopdracht:

 • Voornaam met de eerste letter van je achternaam
 • Je look
 • Leeftijd
 • Haarkleur
 • Kleur van je ogen
 • Jeans maat
 • Confectie maat
 • Lengte
 • Foto’s en video’s welke door jezelf zijn aangeleverd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Ose Casting bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van onbepaalde tijd voor het actief aanwezig zijn in ons bestand. Wil je niet meer actief in ons bestand staan dan ben je zelf ten alle tijden gerechtigd om dit te stoppen en wij zullen je gegevens dan verwijderen van onze zoeksysteem. Dit doe je door een mail te sturen naar info@osecasting.nl onder vermelding van ‘uitschrijven’.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bij je inschrijving via onze website wordt er een zelf in te vullen username en password aangemaakt waarmee je altijd weer kan inloggen om daar je persoonsgegevens in te zien en kan corrigeren of aanvullen met nieuwe foto’s/video’s.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Ose Casting verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ose Casting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Ose Casting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan gelijk contact op met ons via info@osecasting.nl

Modellen onder de 16 jaar:
Ose Casting heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over modellen die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@osecasting.nl dan verwijderen wij deze informatie. Bij een boeking van een minderjarige zullen wij altijd vragen om een Burgerservicenummer (BSN) dit geldt alleen voor kinderen. Dit nummer hebben wij nodig voor de aanmelding bij de arbeidsinspectie.

Nieuwsbrief:
Model geeft toestemming om via Ose Casting de nieuwsbrief te ontvangen.

Gebruik van de beelden:
De opnames die van de modellen gemaakt worden, mogen door de opdrachtgever wereldwijd en voor onbeperkte tijd rechtenvrij gebruikt worden.

Akkoord:
Door inschrijving bij Ose Casting verklaart u dat u met het verwerken van de over u verzamelde gegevens op de hier beschreven manier en doelstelling akkoord gaat.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van de websites waarnaar via www.osecasting wordt verwezen. Ose Casting heeft geen invloed op de inachtneming van de voorschriften m.b.t. gegevensbescherming en beveiliging door derden.